پرداخت مدرن، به سبک آینده

پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی

به زودی
کبابی طهرون
ساعات کاری
شنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
یکشنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
دوشنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
سه شنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
چهارشنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
پنج شنبه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0
جمعه 1990-01-01 12:00:00.0 الی 1990-01-01 23:00:00.0

تصاویر

اطلاعات تماس
آدرس خ باقرخان ، روبروی قریب ، پلاک ۱۹
تلفن 02166902284

نظر کارشناس
امتیاز 2
کلاس قیمت $$$
-

امکانات
ناهار شام