پرداخت مدرن، به سبک آینده

پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی

به زودیهمین حالا اپلیکیشن ماپرا را نصب کنید و پرداخت سریع ماپرا را تجربه کنید

دریافت از Google Play


دریافت از بازار