کسب و کار اینترنتی

بهترین باشگاه مشتری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

ما احساس می‌کنیم که باشگاه‌های مشتریان همیشه وجود داشته‌اند، اما در واقع ایده باشگاه‌مشتریان برای اولین بار در اواخر دهه 1970 در ایالات متحده مطرح شد. زمانی که دولت ایالات متحده اقداماتی را برای کاهش ادامه مطلب