پرداخت مدرن، به سبک آینده

پرداخت های شهروندی بدون نیاز به اسکناس و کارت بانکی

به زودی

در حال حاضر خدمات ماپرا در مراکز منتخب تهران با برچسب ارائه خدمات ماپرا ارائه می شود. این مراکز در اپلیکیشن ماپرا قابل مشاهده هستند.
به زودی مراکز دیگری در سراسر کشور به پذیرندگان ماپرا اضافه خواهند شد.
برای پیوستن به جمع پذیرنده های ماپرا از اینجا ثبت نام کنید.